amo@blog

همه ی مطالب amo@blog

 

رشد اقتصادی چین متاثر از صنعت کیف لپ تاپ – ۲

این موضوع بیانگر آن است که صنعت کیف لپ تاپسازی چین به رغم برخورداری از حمایت های گسترده مدنی و همینطور رویش و توسعه برق آسای آن هنوز نتوانسته به هدف ها اقتصادی از پیش مشخص و معلوم شده خویش برسد و در رشد اقتصادی گران قدر ترین اقتصاد آسیا نقش بیشتر ای داشته باشد...
ادامه مطلب